Dil alanında öğrenmenin gerçekleşme düzeyinin test edilmesini sağlamak amacıyla dört becerinin klasik ve alternatif yöntemler kullanılarak ölçülmesi ve başarının doğru şekilde değerlendirilmesi.